Studio Tańca Staccato powstało w 2006 r. przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej. Jego inicjatorką oraz założycielką jest Magdalena Fokszańska-Scelina, która przez 10 lat wyszkoliła około pół tysiąca podopiecznych.

Magdalena Fokszańska-Scelina, tel. 602 361 469