Kochani mamy dla Was świetną wiadomość ! 😀 Nasz Ośrodek Kultury bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę” w podregionie Wałbrzyskim 👈
Celem projektu jest:
• podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
• wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów
☑️ Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Dzieci i młodzież od 10 – 18 lat.
☑️Czego dowie się Twoje dziecko?
Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Pozna dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędzie umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego. Dowie się o przysługujących mu prawach autorskich i co to jest creative commons.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

ℹ️ Chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę projektu: https://www.siecnakulture.pl/

Categories: Bez kategorii